Nyheter

Var ligger föreningens skyddsrum?

Med tanke på vad som händer i vår omvärld just nu har styrelsen sett över våra skyddsrum. Här kommer information om skyddsrummen som är bra att veta.

Vi har fyra stycken skyddsrum och de finns på följande adresser:

  • Allmogevägen 17
  • Allmogevägen 29
  • Engelbrektsvägen 18 B
  • Tornérvägen 7-9

Vi har gått igenom skyddsrummen och kontrollerat att de håller samma standard som då de inspekterades senast för ett antal år sedan.

Mer allmän information hittar ni på:

https://www.msb.se/

Karta över alla skyddsrum i Sverige hitta ni här:

https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Sista chansen!

För de medlemmar som inte fått ny temperaturgivare installerad finns en andra chans. måndagen 20 december lämnar du nyckel eller är hemma under dagen. 

För de medlemmar som inte heller tar denna andra chans kommer föreningen fortsätta avisera installation och för varje tillfälle som vi försöker eller faktiskt installerar temperaturgivare kommer vi att debitera den enskilde medlemmen kostnaden för varje tillfälle, ca 1 000 kr.

Hälsningar Styrelsen