Våra fastigheter

HSB Brf Allmogen är en ekonomisk förening som äger och förvaltar 3 fastigheter med 7 byggnader som tillsammans inrymmer 240 lägenheter och 40 lokaler. I föreningen finns även 103 parkeringsplatser och 11 garage.
Föreningen bildades på 60-talet och under 1964 – 1965 avslutades byggnationen. Husen ligger vid Allmogevägen (låg- och höghusdel), Tornérvägen och på Engelbrektsvägen. I föreningen finns väl genomtänkta lägenheter från 1 – 5 rok. Fastigheterna består av både låg- och höghus.

Föreningens 240 lägenheter har totalyta 17 200 kvm och de 40 lokalernas totala yta är 2 846 kvm. Lokalerna består av affärslokaler; restauranger, frisörsalong, låssmed , tandläkare, mataffär m.m.
Dessutom finns gemensamma utrymmen som tvättstugor, cykelförråd, festlokal (Allmogesalen), bastu och hobbyrum.

Fastighetsbenämningarna är:
Allmogevägen 2:1939
Engelbrektsvägen 2:1929
Tornérvägen 2:1940

Fastigheternas skick i korthet
Helhetsintryck: Fastigheterna är i mycket gott skick och välskötta trots att de är över 50 år gamla. V/A-stammar är bytta i samtliga fastigheter, färdigställt vår 2012.
El-stigar/-ledningar: Renoverat/utbytt i samband med stambyte. Taket är målat på samtliga fastigheter 2013.
Ventilationsfläktarna är bytta i samtliga trapphus 2013.
Fasad: På 1980-talet byttes fasaden mot tegelfasad.
Balkonger: Är ursprungligen sedan 1964. Efter stämmobeslut renoverades och glasades balkongerna in, vilket slutfördes 2015.
Fönster: Samtliga lägenhetsfönster byttes ut under 2005.
Hissar: Helrenovering av hissar genomfördes hösten 2019.
Trapphus: Våra trapphus kommer att nymålas efter hissrenoveringen.
Tvättstugor: Samtliga tvättstugor är renoverade och ny maskinpark installerades 2012.
Bastu – Relaxrum: Byggdes ny under 2003. Delvis renoverad 2012, bland annat med nytt aggregat från Tylö.
Allmogesalen: Helrenoverad 1999 och tillbyggd 2004. Salen är i gott skick efter ommålning och nya stolar 2019.
Gemensam el: Stämman har beslutat att föreningen köper in all el och varje medlem i sin tur betalar sin elräkning till föreningen. På detta sätt sparar vi pengar åt medlemmar. Varje medlem betalar efter sin förbrukning och varje lägenhet har en egen elmätare. Vi får vår el från Eon.
Vattenförbrukning: Föreningen har även individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukningen. Mätare för varmvattenförbrukning finns i varje lägenhet. Kallvatten ingår i månadsavgiften.

Föreningens postadress: HSB Brf Allmogen, Box 1385, 171 27 Solna
Mailadress till föreningen: info@brfallmogen.se
Föreningens expedition finns på Tornérvägen 11 B.
Expeditionen är öppen enligt överenskommelse.
Vid expeditionen finns en vanlig brevlåda för brev och en speciell nyckelbrevlåda avsedd för inlämning av nycklar.

Vårt organisationsnummer är 713200-0014.