Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum

I varje trappuppgång finns ett låst barnvagnsrum. Lokalen är till för alla barnfamiljer i trapphuset.
Cyklar bör lämpligen förvaras i cykelrummen, se nedan.
Placerande av personligt lösöre i lokalen sker på egen risk.
Allt som ställs i barnvagnsrummet ska märkas med namn och lägenhetsnummer.

Cykelrum

I källaren i varje fastighet finns minst ett låst cykelrum. Lokalen är till för alla boende i trapphuset.
Placerande av personligt lösöre i lokalen sker på egen risk.
Allt som ställs i barnvagnsrummet skall märkas med namn samt lägenhetsnummer.

Bastu

Föreningen har en Bastu till medlemmarnas nytta och nöje. Den finns på Allmogevägen 19, källaringång.
Bastun har utrustats med allt som hör till en anständig bastu. Bastun är från Harvia – en elbastu som är alltid redo och som lockar dig till smekande lena bastubad med relativt låga temperaturer.
Du får ett härligt fuktigt och mjukt bad genom att öppna aggregatets lock, sätta dig på bastulaven och hälla vatten på de heta stenarna. Det är bara att njuta!

Aggregatet har en effektiv värmeisolering som minskar energi- förbrukningen. Mellan bastubaden behåller bastuaggregatet en normal rumstemperatur i bastun.
Utanför finns en bokningslista där man bokar sin bastutid. Var och en som använder bastun skall städa efter sig och följa instruktioner som finns uppsatta på anslagstavlan i bastun.

Tillgång till bastun kostar 500 kronor per år och tagg, 
Detta för att täcka el, slitage samt städning.
Din tagg måste omprogrammeras så att du får tillgång till bastulokalen.

Hobbylokal

I anslutning till bastun finns en hobbylokal, som man kan användas till mindre snickeriarbeten.
I lokalen finns även ett couronne-spel.
På Engelbrektsvägen 16 B finns en liten hobbyhörna, vid cykelrummet i källaren.

Källarlokaler

Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd och om ledigt en matkällare. Matkällare utnyttjas dock endast av ett fåtal boende.
Vill du använda matkällare, välj en som är ledig och märk den med ditt lägenhetsnummer och namn.

Utöver dessa har föreningen några källarlokaler för uthyrning vilket administreras av styrelsen.

Källaren skall hållas ren ifrån prylar, se till att ställa in dina saker i ditt förråd och lämna inte sopor och annat i källargången.