Styrelsen

Fredrik Blom:
ordförande
ekonomiansvarig

073-2451238

Engelbrektsvägen 16 AEdward Ersoy:
vice ordförande
byggansvarig
fastighetsansvarig
brandskyddsansvarig

Engelbrektsvägen 18 BMalin Sjöman:
sekreterare
informationsansvarig

AllmogevägenGabriella Grgic:
informationsansvarig
ekonomiansvarig

Allmogevägen 15

Christer ”Chribba” Olsén:
teknikansvarig


Engelbrektsvägen 20

Attila Kriss:
HSB-representantGiovanni Di Marino:
HSB-förvaltare