Porttelefon

Boende i föreningen kan öppna porten för besökare genom porttelefon.
För att porttelefonen ska fungera måste du meddela styrelsen vilket telefonnummer porttelefonen ska kopplas till. Boende kan ha två telefonnummer per lägenhet registrerade i porttelefonen.

Besökaren ringer upp via porttelefonen.
Lyft luren och verifiera användarens identitet.
Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
För att låsa upp porten: Tala om att du låser upp och tryck knapp 5 på din telefon. Du kan behöva hålla inne 5-knappen i några sekunder för att porten ska öppnas.
Lägg sedan på luren.

Ett Tips:
Spara det uppringande numret i din Telefon som tex ”Porttelefon”
Då vet du nästa gång vad som gäller när de ringer nere från porten.

Om du genom porttelefonen får en påringning från en främling är det viktigt att du inte släpper in denna. Hen kan hävda att hen ska besöka din granne, men vi ska inte släppa in personer vi inte vet vilka de är. Detta för att måna om vår trygghet och säkerhet.

Vissa operatörer klarar inte av att skicka öppningskommandot via 4G-nätet.
För att lösa detta problem, gör enligt nedan:

Android
Om ni har problem med att öppna porttelefonen från er Android mobiltelefon,

 1. Gå till Inställningar
 2. Tryck på Anslutning
 3. Tryck på Mobilnätverk
 4. Slå av LTE-röstsamtal
 5. Nu är det klart.

iPhone
Om ni har problem med att öppna porttelefonen från er iPhone,

 1. Gå till iPhones Inställningar
 2. Tryck på Mobilnät
 3. Tryck på Alternativ för mobildata
 4. Tryck på Aktivera 4G
 5. Välj här Endast data
 6. Nu är det klart.