Grillning

Vi har en grillplats som byggdes 2005. Den finns på Tornérvägen.
Alla medlemmar är välkomna att grilla. Grillen är låst med hänglås.
Städa och lås grillen efter dig.

På balkongerna är det enbart elgrill som får användas och det bara om hänsyn till grannarna visas.