Nyheter

Brand 26/3

Vi har idag haft en begränsad brand i en av våra lägenheter på Allmogevägen.
Det är inga personskador men mycket sot och kanske doft av brand finns kvar.
Utan att veta orsaken till denna brand kan det vara på sin plats att påminna om försiktighet med tända ljus och liknande.