Lås & nycklar

Låssystemet
Föreningens ytterdörrar, källardörrar och tvättstugor låses med ett elektroniskt låssystem.
”Nycklarna” i detta system kallas för taggar. Varje tagg har en unik identifikation och registreras personligen samt programmeras med olika behörigheter.

Varje gång en dörr öppnas med en tagg registreras det i föreningens dator. Detta är till stor hjälp vid utredning av till exempel källarinbrott.

Det är absolut förbjudet att låna ut sin tagg till obehöriga!

Behöver du nya eller extra taggar ska du kontakta Sofia Ovebring  på sofia.ovebring@hsb.se där du anger ditt namn, ärende, ditt lägenhetsnummer (tre siffror) och personnummer. Du kommer då få en rekvisition som du sedan tar med dig tillsammans med legitimation till Norrlås.

OBS! Om du har tappat bort en tagg är det mycket viktigt att du informerar styrelsen om detta så att vi skyndsamt kan avprogrammera denna tagg. Det ska inte finnas taggar som kan komma i orätta händer och som kan användas vid inbrott!
När du anmäler att du förlorat en tagg, uppge sifferserierna på de taggar som du har kvar. På så vis kan vi identifiera vilken tagg som är borttappad och få den avprogrammerad.

Vid borttappad tvättstugetagg följer du samma rutin som för taggar till porten.

Ytterportarna är alltid låsta. På dagtid (6.30 – 21.00) kan porten öppnas med porttelefon eller tagg. På nattetid (21:00 – 6:30) är porttelefonen ur funktion och för att öppna porten krävs då en giltig tagg.

Utelåst?
Har du låst dig ute från din lägenhet, ring din låssmed. Låssmed nyttjas mot egenavgift.

Föreningens förvaltning har inga lägenhetsnycklar.
Styrelsen innehar endast nycklar till ytterportar, soprum, källardörrar, bastun och tvättstugor.

Detta gäller vid flytt
När du säljer en lägenhet ska du se till att överlämna alla nycklar. Nyckel till lägenheten kan vara märkt med ett L om låscylindern inte är bytt. Denna nyckel passar även i barnvagnsrummet.
De flesta nycklar är spärrade och en rekvisition behövs för att tillverka en ny.
Dessa ska överlämnas till den nya ägaren:
Dörrnycklar, märkta CFD, L eller HM. (Nyckel märkt med L går till barnvagnsrummet i din port.)
Taggar, så många som du erhållit (oftast fyra stycken).

Har du nyckel till motorvärmare skall denna lämnas tillbaka till HSB när du inte längre har parkeringsplatsen.