Kollektivt bostadsrättstillägg

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har vi som bostadsrättsförening tecknat ett bostadsrättstillägg för samtliga boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade fasta inredning.

+ Tryggare boende

+ Förmånliga villkor

+ Låg självrisk

+ Enkel skadereglering

Försäkringen ersätter:
Egen bekostad fast inredning i din bostadsrätt
Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, i lägenheten/bostadsrätten som du enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är skyldig att underhålla.
Läckande tätskikt.

Försäkringen ersätter inte:
Skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.
Skada på egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, när du inte är underhållsskyldig.

Självrisk
Självrisken är 1500 kronor vid till exempel brand och inbrott.

Självrisken är lägst 2000 kronor vid vattenskada.
– Vid utströmning från badrum eller annat utrymme som har golvbrunn och försetts med vattentät våtrumsbeklädnad är självrisken 4000 kronor.
– Om utströmningen beror på frysning är självrisken 10 000 kronor.

Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med fullvärde för de flesta skadehändelserna.

Villkor
Eventuell skada regleras efter TryggHansas hemförsäkringsvillkor.

Vid skada
Kontakta föreningen eller TryggHansa direkt: 0771-111 500.

Vid frågor
Kontakta föreningens försäkringsrådgivare: Norrfinans Företagsförsäkringar AB (Hjerta): 0980-669 60 eller e-post brf@norrfinans.se