Parkering & garage

Parkering & garage

Föreningen har 103 parkeringsplatser och 10 garage för uthyrning. P-platserna har el-uttag för motorvärmare. Våra parkeringar finns på Allmogevägen, Tornérvägen och Engelbrektsvägen och garage finns på Engelbrektsvägen.

OBS: Det är olagligt att lämna kvar en strömförande sladd när motorvärmaren inte är inkopplad. Den kan innebära livsfara till exempel för barn och husdjur!

Observera att p-plats eller garage inte följer lägenheten vid försäljning av bostadsrätt utan vi har ett kösystem som administreras av HSB. En parkeringsplats/bostadsrätt.

Är du intresserad av att hyra p-plats eller garage,
kontakta HSB: 010 – 442 11 00
mail: service.stockholm@hsb.se

Gästparkering sker på de stora allmänna parkeringsplatserna som finns i närheten. Se till att ställa in och lägga fram din p-skiva i framrutan. P-skivor kan hämtas i centrumbutikerna.