Mäklarsidan

Föreningen har mycket stark ekonomi, och därför ligger månadsavgifterna på en låg nivå.

Bostadsrättstillägg
Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg i sin försäkring. Det innebär att den boende inte själv behöver ha bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

 

Avgiftshöjning
Enligt vår fastställda budget planerar vi enligt prognos att höja månadsavgifterna med 2 procent vid varje årsskifte.

 

Planerat underhåll
2019, våren – byta hissar. Efter hissrenoveringen ska trapphusen målas om.
2019 – byta takpapp.
2021 – byta ytterdörrar.

Mer information om våra fastigheter hittar du här.

Saknar du som mäklare något? Kontakta oss på info@brfallmogen.se