Sista chansen!

För de medlemmar som inte fått ny temperaturgivare installerad finns en andra chans. måndagen 20 december lämnar du nyckel eller är hemma under dagen. 

För de medlemmar som inte heller tar denna andra chans kommer föreningen fortsätta avisera installation och för varje tillfälle som vi försöker eller faktiskt installerar temperaturgivare kommer vi att debitera den enskilde medlemmen kostnaden för varje tillfälle, ca 1 000 kr.

Hälsningar Styrelsen