Tillfälligt stopp i vattentillgången

211202:Vi har ett tillfälligt stopp i vattentillgången på Allmogevägen 17-23. Detta beror på att det är brott/läckage från kommunens sida.
Det jobbas på detta nu och beräknas vara klart under dagen.