HSB Norra Stor-Stockholm har nytt bankgironummer

HSB Norra Stor-Stockholm har bytt bank vilket innebär att från och med kvartal 1 2019 ska avgiften betalas in till HSB Norra Stor-Stockholms nya bankgironummer 5189-7775.

Har du lagt in HSB Norra Stor-Stockholm som betalningsmottagare i din internetbank, kom ihåg att byta till det nya bankgironumret så att betalningen går rätt framöver. Har du ett aktivt autogiromedgivande så behöver du inte göra något.

Har du frågor om detta, kontakta HSB Norra Stor-Stockholm.
Tel: 010-442 50 00
kundcenter61@hsb.se

Nu är föreningens Julmusik publicerad på Spotify.
Klicka på länken på den enhet som du har Spotify installerat på.
Alternativt klistrar du in denna länk i sökrutan på Spotify.

spotify:user:blm:playlist:0fJ6vLfXtNZXKKeiULtH6G

Kanske kommer vi utveckla detta med en vårmusiklista eller om du är intresserad att dela din musik med oss andra, medlemmars gästspel under några veckor.

Allt i hopp att vi alla möter ny musik och kan vidga våra erfarenheter.

Synpunkter? Maila oss i styrelsen.

I samband med stamrenoveringen för ungefär sex år sedan satte vi upp brandvarnare i alla lägenheter i föreningen. Sedan dess kan det ju ha hänt grejer, att de har slutat fungera, kanske tagits med i någon flytt, eller i vrede slitits ner när de påkallat uppmärksamhet för att de vill ha nytt batteri.

Med anledning av branden en av våra boende nyligen drabbades av, och den mörkare årstiden är i antågande, kommer här ett erbjudande i samarbete med HSB.
Vår fastighetsskötare David kan till ett fast pris på 375 kronor (inklusive moms) komma och sätta upp brandvarnare i hallen hos dig som bor i föreningen. Detta erbjudande gäller från och med vecka 41 och fram till jul. Boende som är intresserade av detta ska ringa in sin beställning till 010-442 50 00 och hänvisa till erbjudandet via HSB.

Den brandvarnare som ingår i erbjudandet heter KD-134A NEXA och ser ut såhär:

Tekniska fakta om produkten:
Rökvarnaren är en fristående optisk brandvarnare. Effektiv vid pyrande bränder och liknande. Uppfyller Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion. Godkänd enligt VDS (DIN EN14604). Optisk detektering, fotoelektrisk detektionscell. Bra för miljön – inga radioaktiva ämnen.
Effektiv vid pyrande bränder, t. ex. en cigarett i en möbel eller överhettade elektriska kablar.
Batteri 1 x 9V batteri (6LR61, som har en livslängd på 10 år) och skruvar ingår. 85 dB, arbetstemperatur: 0 till +40 °C.
Funktionstest: Röd diod som blinkar var 30:e sekund. Har testknapp som ljuder kraftigt när knappen trycks in.

På föreningens stämma i april togs frågan om parkeringar upp i motion nummer sju. Motionen finns att läsa nedan.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Med anledning av detta kommer nu samtliga som hyr parkering av föreningen att inom kort få hem beslut om uppsägning av parkering. Några få kommer att få sin plats uppsagd för att hyresmannen inte längre uppfyller kriterierna för hyra av parkering. Övriga (de flesta) kommer att få en uppsägning med förslag till nytt hyresavtal.
Priset per parkering kommer från årsskiftet att höjas till 305 kronor per månad. (500 kronor blir motsvarande kostnad för näringsidkare som hyr affärslokal av föreningen.)
I det nya parkeringsavtalet kommer vi att skriva in att vi har möjlighet att höja avgiften med upp till 10 procent per år. Detta innebär inte att vi har några planer på stora prishöjningar, utan bara att hyresavtalet inte behöver sägas upp i den händelse vi måste höja avgiften på grund av inflation. Vår avsikt är att höja priset med 2 procent per år, avrundat till hel krona.

Före sommaren skickade styrelsen ut en enkät i föreningen, gällande produktionsfel på våra balkonger.
De som har reklamationer som ska åtgärdas kommer nu att få besök av TBO. De kommer att avisera berörda boende den här veckan.
Följande datum gäller för respektive väg.

17 september: Engelbrektsvägen

18 september: Tornérvägen

19 september: Allmogevägen

Vissa boende som betalar sina avgifter till föreningen med e-faktura har fått en faktura på 0 kronor att betala i juni. Tyvärr är det inte så bra att det är noll kronor som ska betalas.

Några av de drabbade har fått ut en ny – korrekt – e-faktura att betala i juni. Du som har fått det kan radera fakturan på 0 kronor.

Du som inte har fått någon korrekt faktura att betala nu i juni, gå in på fakturan på 0 kronor och klicka på fakturans specifikationer. Där ser du det korrekta beloppet som ska betalas. Ändra beloppet på fakturan till det rätta och betala sedan som vanligt.