Före sommaren skickade styrelsen ut en enkät i föreningen, gällande produktionsfel på våra balkonger.
De som har reklamationer som ska åtgärdas kommer nu att få besök av TBO. De kommer att avisera berörda boende den här veckan.
Följande datum gäller för respektive väg.

17 september: Engelbrektsvägen

18 september: Tornérvägen

19 september: Allmogevägen

Vissa boende som betalar sina avgifter till föreningen med e-faktura har fått en faktura på 0 kronor att betala i juni. Tyvärr är det inte så bra att det är noll kronor som ska betalas.

Några av de drabbade har fått ut en ny – korrekt – e-faktura att betala i juni. Du som har fått det kan radera fakturan på 0 kronor.

Du som inte har fått någon korrekt faktura att betala nu i juni, gå in på fakturan på 0 kronor och klicka på fakturans specifikationer. Där ser du det korrekta beloppet som ska betalas. Ändra beloppet på fakturan till det rätta och betala sedan som vanligt.