Allmogenytt 4, 2021 – bara text

Rösta till stämman!
Som vi informerat om tidigare blir årets stämma enbart på distans. Ingen kommer att kunna närvara, så det är extra viktigt att du som medlem i vår fina förening gör din röst hört genom att poströsta. Vi behöver få in din poströst senast den 10 maj, i föreningens postlåda på kortsidan av huset vid Tornérvägen 13. Poströster kommer att delas ut i god tid innan stämman.

Valberedningens förslag ser ut som följer:
Inför Allmogens årsstämma 11 maj föreslår valberedningen Malin Sjöman som ny ledamot i styrelsen. Malin Sjöman är 47 år och bördig från Örnsköldsvik. Hon flyttade ner till Stockholmsområdet 1995 och har bott på Allmogevägen sedan 2016. Hon arbetar som enhetschef på fackförbundet Kommunals A-kassa.
I övrigt föreslår valberedningen omval på ordföranden Fredrik Blom samt ledamöterna Anita Josbrink och Edward Ersoy på ett år och de tre övriga på två år.

Jag – Åsa Florholm – som i drygt tre år skrivit Allmogenytt, lämnar styrelsen. Det har varit en givande tid och vi har haft många både trevliga och kreativa styrelsemöten.

Härliga vårsol
Äntligen är våren här på riktigt (även om aprilvädret vissa dagar visar sig från sin sämsta sida). Skönt med solens värmande strålar, men vi som ännu inte tvättat fönstren får en påtaglig påminnelse om detta. Nu är det kanske dags, när all vinterns sand har sopats upp.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen