Allmogenytt 1, 2021 – bara text

Byte av grundstammar
Vi måste genomföra relining av grundstammarna i bottenplattorna i våra källare. Efter 60 år är dessa i väldigt dåligt skick, vilket orsakar problem för föreningen. Arbetet beräknas utföras våren-sommaren 2021. Till detta har vi valt att anlita ett företag som kan utföra arbetet utan att det blir några längre uppehåll då vi inte kan använda våra avlopp. Det innebär att det kan bli kortare stopp då vi inte kan spola i toaletterna.

Problem med råttor
Vi är medvetna om att vi i nuläget har många råttor i vårt närområde. Detta beror dock inte enbart på att kommunen inte klarar att tömma våra sopbehållare på normalt vis, utan även på att råttorna skräms fram ur marken när det sprängs för närliggande byggnationer.
Tänk på att alla matrester och övriga sopor som kastas på marken är lika med råttmat. Låt därför bli att mata fåglarna, för fågelmat = råttmat.

Allmogesalen
Vi söker nu efter någon som är villig att ta hand om hanteringen av Allmogesalen. Arbetet innebär att visa lokalen för de som är intresserade av att hyra, lämna ut nycklar samt kontrollera att städning har skötts. Arvode utgår. Hör av dig om du är intresserad!

Föreningens gym
Sedan årsskiftet har vi stängt vårt gym. Detta eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga de summor som skulle krävas för underhåll och nödvändiga investeringar.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Bilaga från valberedningen:
Inför vår föreningsstämma för 2021

Föreningsstämman, preliminärt under april månad, är vår bostadsrättsförenings viktigaste möte.

Där har du som medlem möjlighet att föreslå styrelseledamöter som du vill ska företräda föreningen, samtidigt är du också med och röstar fram vår ordförande för det kommande året.

Vi i valberedningen är intresserade av att höra om du själv vill, eller om du har något förslag på person som du tycker vore lämplig att ta plats i styrelsen och därmed hjälpa till att sköta vår förening.

Styrelsearbetet innebär att ha ett ansvar för föreningens bästa i relation till externa parter såsom kommunen, myndigheter m.m. Samtidigt förväntas den personen medverka i förvaltningen av våra fastigheter liksom att driva frågor om förändringar som utvecklar och gör gott för oss alla i Allmogen.

Alla medlemmar i brf Allmogen kan föreslå personer boende i bostadsrättsföreningens lägenheter till ledamöter i styrelsen.

Vi i valberedningen träffar gärna intresserade kandidater för samtal liksom vi också kan ordna möte med personer i nuvarande styrelse och vår ordförande.

Mandatperioden är vanligtvis två år. Har du några namnförslag så mottages dessa tacksamt till valberedningens ordförande Björn Persson via e-mejl
bjorn.l.persson43@gmail.com” eller via telefon 070-712 83 71.

Innevarande års styrelse består av ordföranden Fredrik Blom samt ledamöterna Edward Ersoy, Anita Josbrink och Åsa Florholm (alla valda till 2021). Dessutom finns där också Christer Olsén och Gabriella Grgic (valda till 2022) och Eivor Grytterhielm utsedd som representant för HSB.

Att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening är ett viktigt och spännande uppdrag och vi ser fram emot att du hör av dig om du har några förslag i sammanhanget.

Valberedningen i Brf Allmogen genom

Björn Persson