Allmogenytt 5, 2020 – bara text

Valberedningens förslag inför stämman
Styrelsen har under året bestått av en ledamot mindre än vanligt. Nu föreslår valberedningen stämman att välja in Gabriella Grgic.
Gabriella har rötter i Bosnien men har bott i Sverige sedan barnsben. Hon bor på Allmogevägen sedan något år tillbaka och arbetar som internrevisor på Karolinska Institutet. Hon har stor erfarenhet av HSB efter att ha reviderat ett antal av deras årsberättelser, så vi tror att Gabriella kan vara en stor tillgång i styrelsen.

Snart har vi en ny bredbandsuppkoppling
Vi har nu skrivit på avtal med Stockholms Stadsnät. De kommer från och med någon gång i höst att leverera snabbt internet till vår förening. Detta kommer att ersätta den Telenoruppkoppling som finns i våra hus idag. Det nya bredbandet kommer att ingå i din månadsavgift till föreningen, vilket innebär att du inte betalar något extra för att ha bredband i lägenheten.

Poströsta på stämman
Vi påminner om Brf Allmogens årsstämma den 26 maj. Du får gärna poströsta! Om du inte har kvar det formulär du fått i brevlådan finns det såklart även på vår hemsida, samt på HSB-portalen om någon hellre vill ta hem det därifrån.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen