Allmogenytt 5, 2019 – bara text

Förändringar för en renare bostadsrättsförening
Vi tar nu bort askkoppar och papperskorgar på föreningens mark.
Askkopparna tas bort på grund av det kommande rökförbudet på allmän plats.
Papperskorgarna tas bort dels på grund av att folk ”missar” när de ska kasta skräp i dem och dels på grund av att fåglar drar upp skräpet ur papperskorgarna och det hamnar på marken.

Ordföranden har ordet:
Vilken härlig start på sommaren vi fått. Passa på att njuta, barndomens oändliga sommarlov finns inte mer. Rå lite extra om dina grannar och hjälp till så får vi alla en fin sommar tillsammans.

Post under hissrenoveringen
Vi har förgäves försökt få till ett avtal om en tillfällig lösning för postutdelning med Postnord. Med hänvisning till stöldrisk och sekretess vill de inte dela ut post i olåsta postfack. Att köpa in låsbara postfack till entréerna som en tillfällig lösning är tyvärr alltför kostsamt.

Snart utökade öppettider i vårt miljöhus
På stämman beslutades att vi ska få tillstånd att sätta upp kameraövervakning i vissa utrymmen. Där är vårt främsta fokus på miljöhuset, eftersom vi vill kunna utöka öppettiderna. Att tänka på miljön och sopsortera ska vara lättillgängligt! Styrelsen håller i nuläget på att undersöka vilken kameralösning som passar oss bäst. Håll ut! Felsortering ger föreningen högre kostnader och förstör andras miljöarbete.

Ifrågasätt kommunens beslut
I föregående Allmogenytt informerade vi om den oönskade bilvägen vi fått utanför vår huskropp på Tornérvägen. Vi vet att vissa redan har skrivit bra mail till kommunen, och uppmuntrar återigen våra boende som inte redan har tillskrivit kommunen att göra det. Annars är det bara en tidsfråga innan en olycka kommer att ske, och det vill vi inte vara med om.

Grillning och brandsäkerhet
Använd gärna de grillplatser som finns utomhus, men tänk på att det nu råder eldningsförbud i hela länet! På balkongen är det bara tillåtet att använda elgrill.
Vi påminner om att det av brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att lämna föremål i trapphusen.

Ta hand om varandra i sommar!
Sommar och semestertider är i nära antågande. Håll gärna lite extra koll på varandra och meddela dina närmaste grannar om du ska vara borta. Hjälps åt att peta ner post som sticker upp ur brevlådan och släpp inte in folk i porten om du inte vet vilka de är.

Några ord om sophanteringen
En del har uppmärksammat att vi har haft lite problem med våra nya sopkärl. Det händer att de inte går att öppna, vilket vi naturligtvis har felanmält.
Den utlovade sorteringsguiden för matavfall bifogas detta Allmogenytt.
Spara den på ett bra ställe så du kan läsa där om du blir osäker på vad du kan sortera och inte.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen