Sopor & Grovsopor

Miljöstation

På Engelbrektsvägen har vi nu en återvinningsstation där du i ena rummet kan sortera ditt avfall i kärl för plast, metall, glas och pappersförpackningar.
I det andra rummet kan du lämna batterier och elavfall samt målarfärg och kemikalier i för ändamålet avsedda lådor. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Sopsortering

Inom Järfälla kommun tillämpas sopsortering och för oss på brf Allmogen innebär det följande:

Restavfall och matavfall

I föreningen har vi tre gårdar och på varje gård har vi sopkärl för dels matavfall och dels restavfall (vilket är övriga hushållssopor). Du låser upp sopbehållaren med din tagg och öppnar därefter luckan manuellt.
Paketera dina sopor väl och knyt ihop soppåsen ordentligt. Inga flaskor eller glasburkar bland hushållssoporna!
Grov-, el- eller farligt avfall får absolut inte kastas bland hushållssoporna.
Matavfall innebär i stora drag matrester, både råa och tillagade. Det är frivilligt att sortera ut matavfall och kasta det för sig i för ändamålet avsedda kärl. Är du osäker på om något är matavfall eller inte är det bra om du lägger det i din vanliga soppåse med restavfall.

Tidningar läggs i containers avsedda för pappersinsamling på gården eller vid centrumparkeringen vid Viksjöleden.

Grovavfall

Grovavfall, så kallat skrymmande avfall, är sådant avfall som inte får plats i den vanliga soppåsen.
Det är till exempel trasiga möbler, husgeråd, kattsand eller leksaker. Kartonger måste vikas ihop, då tar de minst utrymme.
Grovavfall består av många olika slags material och mycket är återvinningsbart, men då måste det först sorteras.
Eftersom de vanliga hushållssoporna körs till en sopförbränningsanläggning är det lämpligt att också lägga uppenbart obrännbara mindre föremål, till exempel keramik och kattsand tillsammans med grovavfallet.
För bästa sortering av ditt grovavfall – åk till Görvälns återvinningscentral!

OBS! Spisar, TV-apparater, datorer och liknande räknas numera som elavfall och ska hanteras särskilt.

Exempel på elavfall:
Tvättmaskiner, torktumlare, spisar, mikrovågsugnar, kyl/frys, brödrostar, hårtorkar, rakapparater, el-tandborstar, elvispar, handverktyg, borrmaskiner, trädgårdsredskap, eldrivna gräsklippare, datorer, skrivare, kontorsutrustning, TV- och videoutrustning, enkelt uttryckt allt som behöver sladd eller batteri för att fungera. Kablar, till exempel en gammal skarvsladd räknas inte som elavfall utan som brännbart.

Kemikalier är farligt avfall
Rester som kan vara skadliga för människor eller miljön kallas farligt avfall. Det kan vara:

Batterier (alla sorter), både stora och små
Bekämpningsmedel
Färg, lim och lackrester
Rengöringsmedel, till exempel klorin, ugnsrengöringsmedel och silverputs
Lösningsmedel, till exempel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, aceton
Spillolja
Sprayflaskor
Fotokemikalier
Övriga kemikalier
Farligt avfall får inte slängas i soporna, grovavfallet eller hällas ut i avloppet.
Allt farligt avfall måste sorteras för att omhändertas särskilt.

Så här gör du med ditt farliga avfall:
Mindre kvantiteter kan du lämna på föreningens återvinningsstation. Större mängder måste du själv åka med till Görvälns återvinningscentral.