Allmogesalen

Allmogesalen är för närvarande uthyrd under längre tid och är inte tillgänglig för uthyrning.

Föreningen har en gemensam festlokal, Allmogesalen, på Allmogevägen 11. Lokalen lämpar sig väl för träffar, födelsedags- och barnkalas.
I lokalen finns wc, kök med kyl/frys, diskmaskin, glas och porslin samt bord och stolar för 40-50 personer.

Medlemmar kan hyra lokalen till en kostnad av 500 kronor per dygn. 
Den som hyr lokalen ansvarar för vad som sker i och omkring lokalen vid hyrestillfället samt ombesörjer för disk och städning efteråt.
I lokalen får högst 80 personer vistas samtidigt. Trappan till lokalen är försedd med en handikapphiss.

För information om gällande regler, kostnader samt bokning av Allmogesalen mejla till boka@brfallmogen.se

Allmogesalen hyreskontrakt