Styrelsen

Fredrik Blom:
ordförande
ekonomiansvarig

073-2451238

Engelbrektsvägen 16 AEdward Ersoy:
vice ordförande
byggansvarig
fastighetsansvarig
brandskyddsansvarig

Engelbrektsvägen 18 BÅsa Florholm:
sekreterare
informationsansvarig

Tornérvägen 13
Anita Josbrink:
operativt ansvarig
medlemsansvarig
miljöansvarig

Engelbrektsvägen 18 AChrister ”Chribba” Olsén:
teknikansvarig

Engelbrektsvägen 20

 Ann-Christine Sundberg:
HSB-representant
Jessika Olsen:
HSB-förvaltare