Styrelsen

Fredrik Blom:
ordförande
ekonomiansvarig

073-2451238

Engelbrektsvägen 16 A

 

 

 

 

 

Edward Ersoy:
vice ordförande
byggansvarig
fastighetsansvarig

Engelbrektsvägen 18 B

 

 

 

 

 

Åsa Florholm:
sekreterare

Tornérvägen 13

 

 

 

 

 

 

Anita Josbrink:
medlemsansvarig
miljöansvarig

Engelbrektsvägen 18 A

 

 

 

 

 

Catrin Scherman Würtz:
informationsansvarig
miljöansvarig

Allmogevägen 15

 

 

 

 

 

Christer ”Chribba” Olsén:
teknikansvarig

Engelbrektsvägen 20

 

 

 

 

 


Ann-Christine Sundberg:
HSB-representant

 

 

 

 

Jessika Olsen:
HSB-förvaltare