Porttelefon

Boende i föreningen kan öppna porten för besökare genom porttelefon.
För att porttelefonen ska fungera måste du meddela styrelsen vilket telefonnummer porttelefonen ska kopplas till. Boende kan ha två telefonnummer per lägenhet registrerade i porttelefonen.

Besökaren ringer upp via porttelefonen.
Lyft luren och verifiera användarens identitet.
Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
För att låsa upp porten: Tala om att du låser upp och tryck knapp 5 på din telefon. Du kan behöva hålla inne 5-knappen för att porten ska öppnas.
Lägg sedan på luren.

Om du genom porttelefonen får en påringning från en främling är det viktigt att du inte släpper in denna. Hen kan hävda att hen ska besöka din granne, men vi ska inte släppa in personer vi inte vet vilka de är. Detta för att måna om vår trygghet och säkerhet.