Lekplatser

Lekplatserna på Allmoge- och Engelbrektsvägen har byggts om till en säkrare plats för barnen att vistas på.
Det går dock inte att bygga en fullständigt säker lekplats och därför vill styrelsen påpeka att en olycka kan trots allt inträffa på vår lekplats.
Lämna aldrig barn ensamma på lekplatsen och håll ständigt uppsikt över lekande barn!