Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum

I varje trappuppgång finns ett låst barnvagnsrum. Lokalen är till för alla barnfamiljer i
trapphuset. Cyklar bara får förvaras i barnvagnsrummen i mån av plats. Cyklar bör lämpligen förvaras i cykelrummen, se nedan.
Placerande av personligt lösöre i lokalen sker på egen risk.

Cykelrum

I varje trappuppgång finns ett låst cykelrum. Lokalen är till för alla boende i trapphuset.
Om cykelrummen är fulla får cyklar i mån av plats förvaras i barnvagnsrummen.
Placerande av personligt lösöre i lokalen sker på egen risk.

Gym

Föreningen har ett litet gym för föreningens medlemmar. Kontakta styrelsen om du vill ha tillgång till gymmet. Det kostar 300 kronor per år.

Bastu

Föreningen har en äkta finsk sauna till medlemmarnas nytta och nöje. Saunan finns på Allmogevägen 19, källaringång.
Bastun har utrustats med allt som hör till en anständig bastu. Bastun är från Harvia – en elbastu som är alltid redo och som lockar dig till smekande lena bastubad med relativt låga temperaturer.
Du får ett härligt fuktigt och mjukt bad genom att öppna aggregatets lock, sätta dig på bastulaven och hälla vatten på de heta stenarna. Det är bara att njuta!

Aggregatet har en effektiv värmeisolering som minskar energi- förbrukningen. Mellan bastubaden behåller bastuaggregatet en normal rumstemperatur i bastun.
Utanför finns en bokningslista där man bokar sin bastutid. Var och en som använder bastun skall städa efter sig och följa instruktioner som finns uppsatta på anslagstavlan i bastun.

Tillgång till bastun kostar 300 kronor per år och betalas för att täcka lite el, slitage och städning.
Din tagg måste omprogrammeras så att du får tillgång till bastulokalen.

Hobbylokal

I anslutning till bastun finns en hobbylokal, som man kan användas till mindre snickeriarbeten.
I lokalen finns även ett corona-spel.
På Engelbrektsvägen 16 B finns en liten hobbyhörna, i källaren.

Källarlokaler

Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd och om ledigt en matkällare. Matkällare utnyttjas dock endast av ett fåtal boende.
Vill du använda matkällare, välj en som är ledig och märk den med ditt lägenhetsnummer och namn.

Utöver dessa har föreningen några källarlokaler för uthyrning vilket administreras av styrelsen.

Källaren skall hållas ren ifrån prylar, se till att ställa in dina saker i ditt förråd och lämna inte sopor och annat i källargången.