Stämman skjuts upp

Vi har i styrelsen fattat beslutet att skjuta upp stämman, på grund av det rådande corona-läget.
Detta gör vi för allas säkerhet och för att så många medlemmar som möjligt ska känna att de både vill, vågar och kan vara närvarande på stämman.

Enligt lag skall föreningens årsstämma hållas senast den 30 juni. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi kan.