Om corona

Idag har vi satt upp information om hur vi kan hjälpa varandra i nuläget. Lapparna har satts upp i hissarna. I de portar där vi inte har hiss har vi satt upp lapparna i entrén.

Låt en person/familj i taget använda hissen, för att minska risken för smitta!
RING gärna till din granne som du tror har behov av hjälp eller kanske bara vill prata lite.
Du som är i behov av hjälp SKA också be din granne om hjälp.
Lämna ALDRIG ut kort och kod till någon som ska hjälpa dig att handla. Det finns tyvärr personer som ser krisen som en möjlighet att luras och stjäla så var noga med vem du låter hjälpa dig.

Du som vill hjälpa dina grannar, skriv dina kontaktuppgifter på den uppsatta lappen, så att du som behöver hjälp vet vem du kan vända dig till. 🙂

Julmusik

Nu är föreningens Julmusik publicerad på Spotify.
Klicka på länken på den enhet som du har Spotify installerat på.
Alternativt klistrar du in denna länk i sökrutan på Spotify.

spotify:user:blm:playlist:0fJ6vLfXtNZXKKeiULtH6G

Kanske kommer vi utveckla detta med en vårmusiklista eller om du är intresserad att dela din musik med oss andra, medlemmars gästspel under några veckor.

Allt i hopp att vi alla möter ny musik och kan vidga våra erfarenheter.

Synpunkter? Maila oss i styrelsen.