Styrelsen arbetar just nu med att ta in kostnader för att riva och bygga nya balkonger, då de gamla börjar bli så dåliga att vi annars måste stänga dessa

Det har kommit frågor angående inglasning av balkong:
För att glasa in balkong måste man ha ett bygglov, bygglovet samt inglasning bekostas av den boende.