Det har kommit frågor angående inglasning av balkong:
För att glasa in balkong måste man ha ett bygglov, bygglovet samt inglasning bekostas av den boende.