Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Allmogen i Järfälla

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Dag: Torsdag den 27 april

Tid: 19:30 (Kaffe o smörgås serveras från 19:00)

Plats: SMU-Gården, Kvarnplan 20

 

 

Styrelsen arbetar just nu med att ta in kostnader för att riva och bygga nya balkonger, då de gamla börjar bli så dåliga att vi annars måste stänga dessa