Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Allmogen i Järfälla

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Dag: Torsdag den 27 april

Tid: 19:30 (Kaffe o smörgås serveras från 19:00)

Plats: SMU-Gården, Kvarnplan 20