Allmogenytt 2, 2021 – bara text

Råttor
Vi har slutit ett nytt avtal med Nomor, som ska placera ut nya betongbetesstationer mot gnagare på våra fastigheter. Vi gör vad vi kan för att stävja råttproblemen, men alla i centrum måste göra sitt för att bekämpa råttorna och råttorna bryr sig inte om vems mark de är på.
Här måste vi återigen påminna om vikten av att inte mata fåglar och inte lämna sopor varken på marken eller i trapphusen.
Om en sopbehållare är full, ta tre steg åt sidan och testa om du kan lägga dina sopor i den andra behållaren istället för att lämna dem på marken! 😉

Dags att motionera
Tiden springer iväg och det är dags att skriva motioner till vår kommande stämma. Vi förutsätter att det blir ungefär samma upplägg som förra året, då coronasituationen inte har förändrats nämnvärt. Vi i styrelsen tycker därför att det är extra viktigt att du som boende skriver en motion om du vill ändra eller förbättra någonting i föreningen. Alla vi som bor i den här förträffliga föreningen äger den tillsammans, så alla kan vara med och påverka och vi blir glada om du vill engagera dig och påverka på något vis!
Guide hur du skriver en motion finns på hemsidan.

Matavfallspåsar
Om matavfallspåsarna skulle ta slut i våra gamla soprum kan man hämta nya antingen på kommunens servicecenter vid uppgången från pendeltåget (direkt innanför dörren) samt på Coop innanför torg-ingången.

Snöskottning
De som hyr parkeringsplats i föreningen måste själva skotta sin egen ruta.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen