Allmogenytt 10, 2020 – bara text

Budget för 2021
Vi har fastlagt budgeten för nästa år. Föreningen har fortfarande mycket god ekonomi och månadsavgifterna kommer därför enligt plan bara att höjas med 1,5 procent vid årsskiftet 2020/2021.
Avgiften för hyra av parkeringsplats kommer att höjas med 1,5 procent.

Kamerabevakning i vårt miljöhus
Övervakningskameran är åter på plats i miljöhuset på Engelbrektsvägen. Vi hoppas förstås att vi inte ska behöva titta på inspelningarna. Kom ihåg att det är ett miljöhus och inte en plats för skräp! Den som missköter sig kommer att bötfällas eller mista sin access till miljöhuset.

Problem med soptömning
Som du kanske har märkt har vi (från kommunen) fått tillfälliga sopkärl på Allmogevägen och Tornérvägen. Anledningen tros vara att kommunens nya sopbil tydligen är för stor för att kunna tömma våra ordinarie behållare. Tyvärr innebär detta en oestetisk närmiljö och att vi inte kan sortera ut matavfall som brukligt.
Vi väntar på vidare information från kommunen men förmodligen kommer vi att tvingas beskära/ta bort några träd.

Snart advent
Nu nalkas återigen den mörka årstiden, då det är mysigt med tända ljus. Tänk som vanligt på att vara försiktiga och lämna inte tända ljus obevakade.
Vi önskar alla boende en trevlig första advent!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen