Verktyg att låna

971309-working-tools

Verktyg

Föreningen har ett antal olika handverktyg som medlemmar kan få korttidslåna.
Tillgängliga verktyg är:

Slagborrmaskin
Borrmaskin
Sticksåg
Vinkelslip
Skruvdragare
Cirkelsåg
Tigersåg
m.m.

Kontakta någon i styrelsen eller ditt husombud.

Lämna tillbaka verktygen hela och rena.