Allmogenytt 9, 2019 – bara text

Föreningens julmusik
Vi satsar även i år på att vara den bästa julföreningen.
Om du har Spotify så sök efter spellistan brfAllmogen jul 2019 så är du en del av världens första (för andra året i rad) förening som har en egen julspellista. Vill du lägga till låtar så maila oss, info@brfallmogen.se .
Tillsammans kan vi skapa den mysigaste, bästa och mest stämningsfulla spellistan med jultema!

Ordföranden har ordet:
Jag önskar oss alla en riktigt härlig jul och ett gott nytt år, 2020.
Jag vill att vi tar hand om varandra, putta ner grannens post om den fastnat i inkastet, bjud på ett extra hej till dina grannar och ha det själv riktigt gott. Tillsammans väljer vi hur bra vår förening ska bli.

Vår miljöstation på Engelbrektsvägen
Nu är den åter öppen för alla med tagg, mellan 07:00 och 19:00 alla dagar.
Nu med kamerabevakning för att komma till bukt med den möjligen handfull medlemmar som inte kan skilja på miljöarbete och grovsopor.
Toppen för dig som sorterar och gör miljön en riktig tjänst, för med kameran kan vi identifiera de som förstör vår källsortering och eventuellt stänga av deras access. Miljön först tänker vi.
Nu under helgerna blir det mer att sortera än vanligt så snälla försök platta till kartonger och måna om att vi ska få plats med allt. Matavfall i pappåse i nedgrävda behållare, där får det aldrig vara plast eller icke biologiskt material.

Riksbyggens pålningsarbete
Det har definierat november-december för merparten av våra medlemmar.
Ett konstant och monotont bankande med ljudnivåer långt över av Naturvårdsverket och av kommunen bestämda gränsvärden.
Både vi, Riksbyggen och kommunen har tillgång till mätdata från mätare på fasaden på Engelbrektsvägen, vilken visar att man från dag ett grovt har överskridit gränsvärdena. Detta har vi påtalat, men ingen av våra motparter är intresserad av att gällande regler följs, utan man har sakta satt upp ett hånfullt lågt bullerplank och nu senast två fyrametersskärmar mot vår fasad. Sista mätningen är gjord inomhus och vi har uppmätt 66 och 63 dBA mot i undantagsfall tillåtna 50. Det vet både kommunen, Riksbyggen och vi. Styrelsen kräver att pålningen stoppas tills den med säkerhet kan ske inom de gränsvärden som finns.
Sådana är reglerna och det är vi som störs som betalar skatt till kommunen för att den ska kunna upprätthålla de regler som gäller. Vi har begärt ett överklagansbart beslut från kommunen i hopp att nå en instans som står upp för rätt och fel.

Jul är kul
Så äntligen ska vi strax få lite julfrid och tystnad kring oss. Mysigt och ofta med tända ljus och samvaro. Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet. En god vana är att byta batterier i brandvarnaren i december även om den inte sagt till att den behöver nya. Du är säker på att den fungerar och ordförandes erfarenhet är att de alltid tar slut mitt i natten och ställer till det.

Strax nytt år
Detta är det sista numret av Allmogenytt som hamnar i din vanliga postlåda. Från och med januari kommer det sättas upp i porten endast men samtidigt finns det på vår hemsida att skriva ut eller läsa i lugn och ro. Det blir år 2020 trots allt.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen