Allmogenytt 8, 2019 – bara text

Liten höjning av månadsavgiften
Styrelsen har fastställt budgeten för nästa år och trots de investeringar vi gjort och större projekt som väntar inom ett par år så anser vi att det räcker att höja månadsavgifterna med 1 procent vid årsskiftet 2019/2020. Vi räknar dock med att långsiktigt höja avgifterna med 2 procent per år.

Ordföranden har ordet:

Förvånat har jag sett grävskopor och asfaltsmaskiner mindre än två meter från vårt hus som mitt i natten slamrar, helt utan hänsyn till tid eller omgivning, och detta tycker vår kommun är i sin ordning. Det trodde jag faktiskt inte var möjligt! Hjälp till att säga ifrån, se nästa sida.

Dags att kolla batteriet …
… i din/dina brandvarnare. Det har blivit mörkt och relativt kallt och det är återigen mysigt och stämningsfullt med tända ljus. Kom dock ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt! Ha som rutin att kontrollera eller byta batteriet i din brandvarnare till första advent. Brandvarnaren kan bara rädda liv om den har fungerande batterier. Även om du själv vet med dig att du är skötsam kan du ha en granne som är ovarsam och som glömmer att släcka ljusen. Påminn gärna varandra om brandvarnaren när ni träffas och småpratar i trapphuset.

Störd nattsömn? Om det olagliga bullret.
Det har nog inte undgått någon i föreningen att det plötsligt är full aktivitet på Tornérparkeringen. Riksbyggen eller deras underentreprenörer gräver och slamrar med maskiner och lastbilar, främst nattetid vad det verkar. Styrelsen är naturligtvis upprörd över detta och över att vi inte har fått någon information om arbetet innan det startade. Det är med förvåning vi noterar att kommunen tar Riksbyggen i försvar och inte vill agera på de uppgifter vi lämnar om bland annat avsaknad av tillstånd samt ljudnivå. Styrelsens ståndpunkt är att vi kommer att följa utvecklingen noga och göra allt i vår makt för att vi medlemmar ska drabbas så lite som möjligt. Sköter inte kommunen sina arbetsuppgifter kommer vi kontinuerligt påtala detta för dem och även klaga hos andra myndigheter. Känner du att du också blir störd av arbetet och inte kan sova, kontakta kommunen på 08-58028500 eller på mail: kontakt@jarfalla.se
Ansvarig person på Riksbyggen heter Fangrat Wojtek och honom når du på 08-55363510 eller 073-3595014 alternativt mail: wojtek.fangrat@riksbyggen.se

Allmogenytt ändrar format
Från årsskiftet kommer Allmogenytt att bli en väggtidning. Det innebär att du inte kommer att få Allmogenytt i brevlådan, men du kommer att kunna läsa det uppsatt i trapphuset samt förstås på föreningens hemsida. Från hemsidan kan du skriva ut det om du tillhör den krympande skara som föredrar att ha information på papper.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen