Allmogenytt 7, 2019 – bara text

Var sak har sin plats
Om du i vårt miljöhus inte hittar något kärl för det du ska kasta så klassas föremålet sannolikt som övrigt hushållsavfall, alternativt något du själv måste frakta till återvinningscentralen. ÅVC i Görväln, adress och öppettider hittar du på www.sorab.se/anlaggningar/gorvaln. På ÅVC kan du kasta allt, verkligen allt! 🙂 Den som missköter sig med sopsorteringen i Brf Allmogens miljöhus kan förlora sin rätt att fortsätta använda miljöhuset.

Ordföranden har ordet:
Banna inte mörkret, tänd ett ljus, ja eller flera(!) Levande ljus är det bästa med hösten, näst efter kantareller tycker jag. Glöm aldrig att släcka ljusen efter dig. Vi vill ha mys och inte någon olycka i föreningen.

Bygget på Tornérparkeringen
Vi har naturligtvis överklagat byggnationen på Tornérparkeringen. Detta delvis av principiella skäl, men framför allt för att vi anser att den inte uppfyller givet bygglov.

Våra nya hissar
Hissarna är klara och slutbesiktning sker nu i dagarna. Efter förhandling med Amsler har vi fått ner slutkostnaden med 200 000 kronor, vilket vi tycker känns bra. Vi vill tacka för allas tålamod och inga sura miner! Var rädda om de nya hissarna. När du dammsuger i hallen, dammsuga också gärna hisströskeln på ditt eget våningsplan. Det kommer att förlänga hissens livslängd.

Vår närmiljö
Vem plockar upp fimparna som du kastar ut från balkongen? Om alla plockar upp två skräp om dagen i vår förening så får vi ett renare Allmogen. Visste du förresten att tuggummit du kastar på marken kan fastna i näbben på en fågel, som därför kommer att svälta ihjäl?

Kostnad för gym och bastu
De boende som har valt att använda föreningens bastu och gym kommer att debiteras för detta i januari och februari. Den som i dagsläget har denna kostnad och vill säga upp den bör göra det till info@brfallmogen.se senast den 3 november.

Fler cykelrum
I nuläget arbetar styrelsen bland annat med att på prov göra om några av de gamla sophusen utanför portarna till extra cykelrum. I samband med detta måste alla märka sina cyklar i cykelrummen med namn och lägenhetsnummer.

Inget nytt husombud men …
Styrelsen har valt att utse Anita Josbrink till värd för föreningen. Anita kommer inte att ta på sig rollen som husombud så som de vi haft tidigare. I denna roll kommer Anita att där det är möjligt utföra de uppgifter där det är billigare för föreningen att anlita egen arbetskraft istället för att kalla in David som är vår fastighetsskötare på HSB. Det går bra att ringa Anita på 072-33 39 774.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen