Allmogenytt 6, 2019 – bara text

Hissrenoveringen
Vi har nu gått in i den sista etappen av hissutbytet. Så här långt har allt gått bra och vi tackar för allas tålamod. På grund av ett missförstånd monterades hisströsklar i efterhand på hissarna som berördes i de första två etapperna, medan de ska monteras samtidigt som resterande hissbyten.

Ordföranden har ordet:
För den som behöver hjälp att bli av med en möbel eller liknande, eller bara vill ha hjälp att rensa vill jag passa på att tipsa om Tiptapp (www.tiptapp.com), en utmärkt tjänst där privatpersoner hjälper varandra.

Onödig utgift för föreningen
Vi har haft ett stopp i ett avlopp, vilket har orsakats av att någon regelmässigt häller ut fett och frityrolja i avloppet. Kostnad för Brf Allmogen = 105 000 kronor! Detta slarv drabbar alla boende i föreningen, och vi vill naturligtvis hellre lägga pengarna på saker som ger våra medlemmar något positivt (trivsel eller fortsatt låga avgifter). Det finns så kallade fett-trattar, som kan hjälpa dig att enkelt samla använt matfett i en vanlig pet-flaska, som du sedan kastar i din soppåse med restavfall. En sådan kan du kostnadsfritt hämta på kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5.

Bostadsbygge på Tornérparkeringen
Ett flertal boende har observerat att den stora parkeringen närmast Engelbrektsvägen (mot Tornérvägen) nu har stängts av. Anledningen är att kommunen har beviljat bygglov för 220 hyresrätter som Riksbyggen ska börja bygga, enligt utsago redan nu i september. Detta har kommit väldigt plötsligt (då vi nyligen hade kontakt med kommunen som då hävdade att man inte längre hade några byggplaner på sagda parkering). Vi i styrelsen har föreningens bästa för ögonen när vi just nu utvärderar hur vi ska agera framgent. Information om bygglovet, bilder m.m. finns att se hos kommunen.

Extra förråd finns för uthyrning
Vi har ett ledigt förråd att hyra ut till den som känner behovet av lite extra utrymme. Det är på 4,3 kvm och finns på Allmogevägen 13. Kostnad: 100 kr. i månaden. Kontakta styrelsen om du är intresserad. (T. ex. via mail till info@brfallmogen.se.)

Råttor
Många råttor rör sig kring våra fastigheter, sannolikt på grund av byggnationerna i vår närmiljö. Tänk därför på att inte slänga skräp fel eller mata fåglar, för fågelmat blir lätt råttmat.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen