Allmogenytt 4, 2019 – bara text

Vackraste blommorna …
Se så fina blommor Eila Sirkka har köpt och själv planterat i rabatten på Allmogevägen 25 till glädje för henne själv och samtidigt för oss alla, hennes grannar och besökare kan njuta av hennes omsorg för vår miljö. Det värmer våra hjärtan i styrelsen då vi ofta får hantera klagomål och påpekanden om andras nedskräpning.
Tack Eila för att du på eget initiativ ger och sprider glädje.

Ordföranden har ordet:
Tack till de medlemmar som bevistade vår stämma i år. Genom ert engagemang säkerställer ni att styrelsen sköter sitt jobb. Vi i styrelsen tackar för ert fortsatta förtroende. Tillsammans är vi starka!

Hissrenoveringen är igång
De tre första hissbytena är i full gång på Allmogevägen. Bytet går helt enligt plan.
Vi har fått synpunkter på att man själv måste hämta ut sin post och det kan vara lite besvärligt. Låt oss samarbeta i detta. Den som hämtar post kan hämta också din om den kan visa din legitimation, fråga om din granne behöver hjälp. Vi jobbar på att se om vi kan få till temporära postfack i entréerna. Det torde i så fall bli olåsta postfack men det ger iaf en möjlighet att få sin post levererad nästan hem.
Under utbytet kommer vi inte att kunna städa berörda trapphus så visa lite extra omsorg.
Det kan också vara en anledning att prova att köpa mat på nätet. Det finns många aktörer och ofta erbjuder man en prova-på rabatt.

Laddstolpar till el-/hybridbilar
Under året kommer de första laddstolparna att installeras på våra parkeringsplatser. I takt med att efterfrågan ökar kommer vi att utöka antalet. Bra för dig att veta om du tänker byta bil, vi kan inte lova någon leveranstid eller att du inte måste byta p-plats. Men vi kan lova att det är bra för miljön och för din ekonomi.

Styrelsens sammansättning efter stämman
Föreningens årsstämma hölls den 23 april.
Styrelsen består av följande personer och funktioner:
Fredrik Blom; ordförande och ekonomiansvarig.
Edward Ersoy; vice ordförande, brandskyddsansvarig samt bygg- och fastighetsansvarig.
Anita Josbrink; medlems och operativt ansvarig, samt även miljöansvarig.
Åsa Florholm; sekreterare och informationsansvarig.
Christer Olsén; teknikansvarig.
Till styrelsen hör också HSB:s ledamot Ann-Christine Sundberg.

Kommunal dumhet
Gång och cykelvägen på framsidan av våra hus på Tornérvägen har plötsligt blivit en bilväg med tillåten hastighet av 40 km/h. Vi har inte blivit informerade eller tillfrågade alls i detta. Styrelsen har frågat kommunen vad avsikten är och de menar att det är en temporär lösning medan kommande byggnation pågår. Vi noterar att det saknas  bygglov på aktuell fastighet och vi har kvar vårt servitut som ger oss rätt att köra som vi alltid gjort och du uppmanas fortsätta med det. Inget bygglov och ett servitut som faktiskt förhindrar byggnation ändå tvingar kommunen Riksbyggen att skapa denna väg.
Det är tråkigt att inse att Järfälla kommun inte talar med eller ens månar om sina invånare.
MEN särskilt ni som bor på Tornérvägen och har små barn var försiktiga när ni lämnar huset. ”Bilvägen” är ganska precis en bil bred och buskar skymmer sikten för de som kör på cykelbanan.
Utanför nedgången till pendeltåget får man köra 7 km/h utanför oss 40 km/h. Må det inte ske någon olycka . Kontakta kommunen om du har frågor eller synpunkter på detta.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen