Allmogenytt 1, 2019 – bara text

Uppfräschning av Allmogesalen

Vi påbörjar nu arbetet med att snygga till Allmogesalen lite, med ommålade väggar och tak samt nya armaturer. Därefter kommer vi även att byta ut stolar och bord. Med anledning av detta hyr vi inte ut Allmogesalen de närmaste veckorna.

Upprustning av föreningens gym

Nytt år och nya löften … Vi kommer under våren att köpa in lite nya maskiner och redskap till gymmet.
Vi återkommer med en helgdag då alla medlemmar är välkomna att titta in och se om det passar nyårslöftet.

Ordföranden har ordet:

Vi har idag 1 timme och 36 minuter mer sol än när det var som mörkast för drygt 1 månad sedan, skönt tycker jag! Om vi blickar framåt en månad kommer vi att få ytterligare 2 timmar och 34 minuter sol om dagen jämfört med idag, ännu bättre!

Nedgrävning av sopkärl

Nu inleds projektet med våra nya sopkärl som ska grävas ner. De första kärlen kommer att grävas ner på Allmogevägen. Asfaltering vid kärlen kommer att göras när det blivit lite varmare ute. Snart kommer mer information om när de tas i bruk och det är dags att börja sortera matavfall och kasta separat.

Lugnt och tyst nattetid

Enligt föreningens regler ska det vara tyst i våra hus mellan 22:00 och 07:00.
Det innebär t. ex. att medlemmar som har egen tvätt-maskin inte får använda den under natten. Självklart, tänker du säkert, men tyvärr har vi boende som inte tänker likadant. En tvättmaskin skapar vibrationer som stör dina grannar.

Utbyte av våra hissar

Föreningens samtliga hissar kommer att bytas ut under året. Vi har kontrakterat Amsler Hiss AB för detta. Hissarna kommer att vara av god kvalitet samtidigt som vi får dem till bra pris. Genom referenser vet vi att deras personal är trevlig och tillmötesgående.

De kommer att byta ut två hissar åt gången och det arbetet kommer att ta högst två veckor.

Det blir den tid som varje trapphus kommer att vara tvingad till trapporna.
Planen är att börja på Allmogevägen 25 respektive 27 den 6 maj.

På Tornérvägen genomförs arbetet i juni och augusti (avbrott för semester i juli) och sist ut blir Engelbrekts-vägen där man börjar i slutet av augusti och fortsätter under september. Allt ska vara klart den 25 oktober.

Observera att dessa datumangivelser är preliminära och kan komma att ändras. Vi kommer naturligtvis att gå ut med mer information så fort vi vet när de olika portarna kommer att beröras.

Klagomål på ComHem

Vi har haft många avbrott i ComHems internettjänst. Vi har påtalat vårt stora missnöje och har ett planerat möte med dem där de får visa vad de har gjort eller avser göra för att detta inte skall upprepas.

Utökade öppettider för miljöhuset

Vi har beslutat att öppna vårt miljöhuset för källsortering även på onsdagar klockan 17-19. Som tidigare är det även öppet på lördagar klockan 12-16.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen