Nyheter

Poströstning till stämman

På årets föreningsstämma kan du poströsta. Du får naturligtvis närvara fysiskt på stämman om du vill – vilket vi normalt sett förordar – men i år är ju situationen lite annorlunda. Den som vill kan därför poströsta, för att på så vis minimera den fysiska sociala kontakten med hänsyn till coronaviruset.
Ditt ifyllda formulär måste vara styrelsen tillhanda senast den 22 maj.

Här är formuläret du använder för att poströsta.

Stämman skjuts upp

Vi har i styrelsen fattat beslutet att skjuta upp stämman, på grund av det rådande corona-läget.
Detta gör vi för allas säkerhet och för att så många medlemmar som möjligt ska känna att de både vill, vågar och kan vara närvarande på stämman.

Enligt lag skall föreningens årsstämma hållas senast den 30 juni. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi kan.