Allmogenytt 3, 2021 – bara text

Sandsopning
Den 25 och 26 mars kommer sandsopning att ske på vår mark. Om du har parkering måste du själv sopa ut sanden från din egen ruta.

Apropå parkering och HSB
HSB övergår nu till digital köhantering till parkeringsplatser i föreningen. På Mitt HSB kan du då lättare se hur det ser ut med köläget och även ansöka om att byta internt, till exempel om du bor på Engelbrektsvägen och har parkering på Tornérvägen.
Något som gäller för alla är att det är bra att ha anmält aktuell e-postadress och telefonnummer på HSB så du inte missar någon information (om du blir erbjuden parkering till exempel).

Årets stämma blir på distans
På grund av det rådande pandemiläget och restriktioner om max antal personer i en lokal har vi beslutat att årets föreningsstämma endast kommer att ske via poströstning. Ingen fysisk närvaro för någon alltså. Formulär för poströstning och mer information kommer snart.
Stämman kommer att hållas den 11 maj. (Obs! Nytt datum!)

Swish
Nu har vi ett Swishnummer som du till exempel kan använda för att köpa filter till vädringsfönster/-ventiler eller för att betala hyra av Allmogesalen. Vårt Swishnummer är 1234748497.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen