Poströstning till stämman

På årets föreningsstämma kan du poströsta. Du får naturligtvis närvara fysiskt på stämman om du vill – vilket vi normalt sett förordar – men i år är ju situationen lite annorlunda. Den som vill kan därför poströsta, för att på så vis minimera den fysiska sociala kontakten med hänsyn till coronaviruset.
Ditt ifyllda formulär måste vara styrelsen tillhanda senast den 22 maj.

Här är formuläret du använder för att poströsta.