Mall för motioner till stämman

Det är dags att skriva och lämna in motioner till vår stämma i april. Här är en mall som hjälper dig skriva din motion på rätt sätt.

Brf Allmogen mall för motion