Bygget på andra sidan Folkungavägen

Skandia håller som bekant på att bygga på Sturevägen 5-7, på andra sidan Folkungavägen från vår förening sett.
Du kan hålla dig ajour med vad som händer på Skandias projektsida.

Blir du störd av oväsen från bygget? Kommunens miljöchef Jenny Färm har i andra sammanhang visat stort intresse för att oljud inte ska
förekomma.
Du kan nå henne direkt på telefon 08-580 284 13 eller per mail jenny.farm@jarfalla.se med dina
frågor eller synpunkter.