HSB Norra Stor-Stockholm har nytt bankgironummer

HSB Norra Stor-Stockholm har nytt bankgironummer

HSB Norra Stor-Stockholm har bytt bank vilket innebär att från och med kvartal 1 2019 ska avgiften betalas in till HSB Norra Stor-Stockholms nya bankgironummer 5189-7775.

Har du lagt in HSB Norra Stor-Stockholm som betalningsmottagare i din internetbank, kom ihåg att byta till det nya bankgironumret så att betalningen går rätt framöver. Har du ett aktivt autogiromedgivande så behöver du inte göra något.

Har du frågor om detta, kontakta HSB Norra Stor-Stockholm.
Tel: 010-442 50 00
kundcenter61@hsb.se