Julmusik

Nu är föreningens Julmusik publicerad på Spotify.
Klicka på länken på den enhet som du har Spotify installerat på.
Alternativt klistrar du in denna länk i sökrutan på Spotify.

spotify:user:blm:playlist:0fJ6vLfXtNZXKKeiULtH6G

Kanske kommer vi utveckla detta med en vårmusiklista eller om du är intresserad att dela din musik med oss andra, medlemmars gästspel under några veckor.

Allt i hopp att vi alla möter ny musik och kan vidga våra erfarenheter.

Synpunkter? Maila oss i styrelsen.