Avtal om parkeringsplatser sägs upp

På föreningens stämma i april togs frågan om parkeringar upp i motion nummer sju. Motionen finns att läsa nedan.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Med anledning av detta kommer nu samtliga som hyr parkering av föreningen att inom kort få hem beslut om uppsägning av parkering. Några få kommer att få sin plats uppsagd för att hyresmannen inte längre uppfyller kriterierna för hyra av parkering. Övriga (de flesta) kommer att få en uppsägning med förslag till nytt hyresavtal.
Priset per parkering kommer från årsskiftet att höjas till 305 kronor per månad. (500 kronor blir motsvarande kostnad för näringsidkare som hyr affärslokal av föreningen.)
I det nya parkeringsavtalet kommer vi att skriva in att vi har möjlighet att höja avgiften med upp till 10 procent per år. Detta innebär inte att vi har några planer på stora prishöjningar, utan bara att hyresavtalet inte behöver sägas upp i den händelse vi måste höja avgiften på grund av inflation. Vår avsikt är att höja priset med 2 procent per år, avrundat till hel krona.