Reklamationsarbete på balkonger

Före sommaren skickade styrelsen ut en enkät i föreningen, gällande produktionsfel på våra balkonger.
De som har reklamationer som ska åtgärdas kommer nu att få besök av TBO. De kommer att avisera berörda boende den här veckan.
Följande datum gäller för respektive väg.

17 september: Engelbrektsvägen

18 september: Tornérvägen

19 september: Allmogevägen