Motionera till stämman

Vi vill gärna att du som bor i föreningen är med och påverkar föreningen som du är delägare i. Är det något du vill förändra (till det bättre, förmodar vi), blir vi jätteglada om du skriver en motion till vår stämma.
Årets föreningsstämma är planerad till den 27 april klockan 19.
Här finns en mall för dig som vill ha lite hjälp med att skriva en motion. Skriv ut och lägg i vår brevlåda på Tornérvägen 11 B eller skicka via mail.

Poströstning till stämman

På årets föreningsstämma kan du poströsta. Du får naturligtvis närvara fysiskt på stämman om du vill – vilket vi normalt sett förordar – men i år är ju situationen lite annorlunda. Den som vill kan därför poströsta, för att på så vis minimera den fysiska sociala kontakten med hänsyn till coronaviruset.
Ditt ifyllda formulär måste vara styrelsen tillhanda senast den 22 maj.

Här är formuläret du använder för att poströsta.

Stämman skjuts upp

Vi har i styrelsen fattat beslutet att skjuta upp stämman, på grund av det rådande corona-läget.
Detta gör vi för allas säkerhet och för att så många medlemmar som möjligt ska känna att de både vill, vågar och kan vara närvarande på stämman.

Enligt lag skall föreningens årsstämma hållas senast den 30 juni. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi kan.

Om corona

Idag har vi satt upp information om hur vi kan hjälpa varandra i nuläget. Lapparna har satts upp i hissarna. I de portar där vi inte har hiss har vi satt upp lapparna i entrén.

Låt en person/familj i taget använda hissen, för att minska risken för smitta!
RING gärna till din granne som du tror har behov av hjälp eller kanske bara vill prata lite.
Du som är i behov av hjälp SKA också be din granne om hjälp.
Lämna ALDRIG ut kort och kod till någon som ska hjälpa dig att handla. Det finns tyvärr personer som ser krisen som en möjlighet att luras och stjäla så var noga med vem du låter hjälpa dig.

Du som vill hjälpa dina grannar, skriv dina kontaktuppgifter på den uppsatta lappen, så att du som behöver hjälp vet vem du kan vända dig till. 🙂

Hissrenoveringen är igång

Nu är det stora hissprojektet igång. Vi har anlitat Amsler Hiss AB för att byta ut hissarna i föreningen. Arbetet verkar än så länge flyta på bra, och vi hoppas naturligtvis att det även kommer att fortskrida så.
Detta är datumen som gäller för respektive hissbyte. Observera att ändringar kan ske och att vi i så fall kommer att informera om det så fort vi får kännedom om eventuella datumjusteringar.

Allmogevägen 25, vecka 19-22 = 6 maj – 31 maj
Allmogevägen 27, vecka 19-22 = 6 maj – 31 maj​
Allmogevägen 29, vecka 19-22 = 6 maj – 31 maj​

Allmogevägen 31, vecka 23-26 = 3 juni – 28 juni
Tornérvägen 7, vecka 23-26 = 3 juni – 28 juni​
Tornérvägen 9, vecka 23-26 = 3 juni – 28 juni​
Tornérvägen 11, vecka 23-26 = 3 juni – 28 juni

(Sommaruppehåll.)

Tornérvägen 13, vecka 32-35 = 5 augusti – 30 augusti​
Tornérvägen 15, vecka 32-35 = 5 augusti – 30 augusti​
Tornérvägen 17, vecka 32-35 = 5 augusti – 30 augusti
Engelbrektsvägen 16 A, vecka 32-35 = 5 augusti – 30 augusti​

Engelbrektsvägen 16 B, vecka 36-39 = 2 september – 27 september​
Engelbrektsvägen 18 A, vecka 36-39 = 2 september – 27 september​
Engelbrektsvägen 18 B, vecka 36-39 = 2 september – 27 september​
Engelbrektsvägen 20, vecka 36-39 = 2 september – 27 september


Arbeten som utförs är bland annat utbyte av hissmaskin, apparatskåp, hisskorg, automatiska dörrar, våningsvisare och tryckknappar.
Störande arbeten kommer att förekomma till och från under hela ombyggnadstiden, vilket vi måste ha överseende med.

Ansvarig projektledare på Amsler Hiss AB är Marcus Lindblom och hans telefonnummer är 08-556 433 00.

Vad händer i din port när just din hiss renoveras?
Posten kommer inte att delas ut, utan kan hämtas på Postnord-terminalen på Datavägen 7. Den som hämtar ut posten måste visa upp sin egen legitimation samt legitimation för den person vars post ska hämtas ut. Det går alltså bra att be någon granne, vän eller familjemedlem om hjälp med posten.
Städning kommer inte att utföras, så om du har möjlighet är det bra om du kan dammsuga på din trappavsats samtidigt som du städar i din egen hall.
Mat kan du få hemlevererad. Olika aktörer finns för detta. Styrelsen har försökt ordna specialavtal med extra bra pris på hemleverans av matvaror, men det har tyvärr inte gått att ordna, vilket vi är väldigt ledsna över.
Medicin och andra apoteksvaror går också att få hemlevererade. Även för detta finns flera aktörer. Kontrollera dock att det apotek du väljer har en leverantör som kan lämna paket vid bostadsdörren, för om det skickas med post och posten kommer till postcentralen på Datavägen så har man kanske förlorat syftet med att få det ”hemlevererat”.