Var ligger föreningens skyddsrum?

Med tanke på vad som händer i vår omvärld just nu har styrelsen sett över våra skyddsrum. Här kommer information om skyddsrummen som är bra att veta.

Vi har fyra stycken skyddsrum och de finns på följande adresser:

  • Allmogevägen 17
  • Allmogevägen 29
  • Engelbrektsvägen 18 B
  • Tornérvägen 7-9

Vi har gått igenom skyddsrummen och kontrollerat att de håller samma standard som då de inspekterades senast för ett antal år sedan.

Mer allmän information hittar ni på:

https://www.msb.se/

Karta över alla skyddsrum i Sverige hitta ni här:

https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Motionera till stämman

Vi vill gärna att du som bor i föreningen är med och påverkar föreningen som du är delägare i. Är det något du vill förändra (till det bättre, förmodar vi), blir vi jätteglada om du skriver en motion till vår stämma.
Årets föreningsstämma är planerad till den 27 april klockan 19.
Här finns en mall för dig som vill ha lite hjälp med att skriva en motion. Skriv ut och lägg i vår brevlåda på Tornérvägen 11 B eller skicka via mail.

Poströstning till stämman

På årets föreningsstämma kan du poströsta. Du får naturligtvis närvara fysiskt på stämman om du vill – vilket vi normalt sett förordar – men i år är ju situationen lite annorlunda. Den som vill kan därför poströsta, för att på så vis minimera den fysiska sociala kontakten med hänsyn till coronaviruset.
Ditt ifyllda formulär måste vara styrelsen tillhanda senast den 22 maj.

Här är formuläret du använder för att poströsta.

Stämman skjuts upp

Vi har i styrelsen fattat beslutet att skjuta upp stämman, på grund av det rådande corona-läget.
Detta gör vi för allas säkerhet och för att så många medlemmar som möjligt ska känna att de både vill, vågar och kan vara närvarande på stämman.

Enligt lag skall föreningens årsstämma hållas senast den 30 juni. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi kan.