Motionera till stämman

Vi vill gärna att du som bor i föreningen är med och påverkar föreningen som du är delägare i. Är det något du vill förändra (till det bättre, förmodar vi), blir vi jätteglada om du skriver en motion till vår stämma.
Årets föreningsstämma är planerad till den 27 april klockan 19.
Här finns en mall för dig som vill ha lite hjälp med att skriva en motion. Skriv ut och lägg i vår brevlåda på Tornérvägen 11 B eller skicka via mail.

Poströstning till stämman

På årets föreningsstämma kan du poströsta. Du får naturligtvis närvara fysiskt på stämman om du vill – vilket vi normalt sett förordar – men i år är ju situationen lite annorlunda. Den som vill kan därför poströsta, för att på så vis minimera den fysiska sociala kontakten med hänsyn till coronaviruset.
Ditt ifyllda formulär måste vara styrelsen tillhanda senast den 22 maj.

Här är formuläret du använder för att poströsta.

Stämman skjuts upp

Vi har i styrelsen fattat beslutet att skjuta upp stämman, på grund av det rådande corona-läget.
Detta gör vi för allas säkerhet och för att så många medlemmar som möjligt ska känna att de både vill, vågar och kan vara närvarande på stämman.

Enligt lag skall föreningens årsstämma hållas senast den 30 juni. Vi återkommer med ett nytt datum så snart vi kan.

Om corona

Idag har vi satt upp information om hur vi kan hjälpa varandra i nuläget. Lapparna har satts upp i hissarna. I de portar där vi inte har hiss har vi satt upp lapparna i entrén.

Låt en person/familj i taget använda hissen, för att minska risken för smitta!
RING gärna till din granne som du tror har behov av hjälp eller kanske bara vill prata lite.
Du som är i behov av hjälp SKA också be din granne om hjälp.
Lämna ALDRIG ut kort och kod till någon som ska hjälpa dig att handla. Det finns tyvärr personer som ser krisen som en möjlighet att luras och stjäla så var noga med vem du låter hjälpa dig.

Du som vill hjälpa dina grannar, skriv dina kontaktuppgifter på den uppsatta lappen, så att du som behöver hjälp vet vem du kan vända dig till. 🙂